Rosa d'alquímia

“... Caos, plata, tintura lunar. Rosa, or, pigment solar. Dicotomia cromàtica de la rosa d'alquímia, metàfora de la creació artística alhora que suggestiu univers plàstic, nodrit per la simbologia criptogràfica de la doctrina alquímica i la mística. Rosa d’alquímia és una de les darreres obres que configuren L’itinerari artístic de Carme. Trajecte intens, desenvolupat en series que tenen com a eix conceptual una miscel·lània d'esberles autobiogràfiques; el seu és un art que s'apropa al que desdiu O. Wilde en La decadència de la mentida, un art que “pren la vida com a part del seu material brut, la toma a crear i la modela de nou en formes inèdites...”
Merçè Martínez

Mixta sobre madera / 40x40cm
Mixta sobre madera y cobre/35x180cm
Mixta sobre madera / 30+30x80cm
Mixta sobre madera / 30x30cm
Mixta sobre madera y tela/220x50cm
Mixta sobre madera / 85(x3)x180cm
Mixta sobre madera / 60+30x180cm
Mixta sobre madera / 180x180cm
Mixta sobre madera/35+50x180cm
Mixta sobre madera/100+30x100cm
Mixta sobre madera/100x100cm